ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ 191

วันที่ (3 พ.ค.59) ร.ต.อ.สุทธิ ฉับจันทึก ร้อยเวรป้องกันปราบปราม พร้อมสายตรวจรถยนต์ ออกปฏิบัติหน้าที่ติดสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ศูนย์ 191 ภ.จว.นครราชสีมา ตามแหล่งชุมชน สถานที่ราชการ จุดเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงช่องทางในการแจ้งเหตุด่วน เหตุฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง