วิทยากรอบรมให้ความรู้กฎจราจร

วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. ร.ต.ต.ไพรัตน์ ทำดี และ ด.ต.สมบัติ อัคเสริญ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมความรู้เรื่องกฎจราจรให้กับเยาวชน ที่ อบต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา