ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด


วันนี้ 24 พ.ย.59 เวลา 12.00 น. ด.ต.สมบัติ อัคเสริญ ผบ.หมู่(ป.)ฯ ได้รับมอบหมายให้ไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการป้องกันปัญหายาเสพติด ที่บริษัทแคนนอน (นวนครสูงเนิน) เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสตติด